top of page
IMG_3994_edited.jpg

Stressmanagement en Burn-out Coaching

Heb je te weinig energie ?  Ontbreekt het je aan motivatie ? Vind je nergens rust en wordt het je  allemaal wat teveel ? Wil je meer 'neen' kunnen zeggen?  


Duurzaam stressbeheer

Het is belangrijk om regelmatig je mentaal welbevinden te monitoren en je reserves aan veerkracht en zelfvertrouwen bij te vullen. Niet alleen in crisissituaties, ook op momenten dat het goed gaat.

Op die manier leg je een basis om makkelijker om te gaan met veranderingen of onvoorspelbaarheden in deze snel veranderende wereld. 

Kompasfunctie van stress

​Stress vroegtijdig leren opmerken heeft een voordeel. Het zorgt ervoor dat je sneller de  mentale, lichamelijke en emotionele signalen oppikt die je waarschuwen voor het gevaar van landurige stress. Hoe sneller deze bewustwording plaats heeft, hoe kleiner de fysieke en mentale impact.

Stressmanagement

Vandaar dat bij stressmanagement de focus ligt op het leren omgaan met 'gas geven en afremmen' of het tijdig en frequent afwisselen van actie en herstel, spanning en ontspanning.  

Bij het duurzaam afwisselen van deze spanning en ontspanning kom je in een toestand van allostase: de beste versie van jezelf zijn, ongeacht de context waarin je je bevindt. 

Als het stress-systeem te lang wordt belast, kom je nog moeilijk tot rust en ontspanning. Door een tekort in het biologisch herstel treden dan ook steeds meer spanningsklachten op.  Deze kunnen leiden tot overspanning en wanneer we teveel onze reserves aanspreken tot de fase van uitputting en burn-out. 


De intensieve en doelgerichte stresscoaching focust op het werk en de privésfeer en geeft inzicht in je stressklachten, stressbronnen, energievreters, … .


We gaan aan de slag met methodes en vaardigheden om stress te verminderen en met stress en emoties om te gaan. Daarbij wordt o.a. gebruikt gemaakt van ontspannings- en ademhalings-technieken, oefeningen rond herstel & dagstructuur, plannen en organiseren, competenties en talenten, alsook trainingen rond het beheersen van gedachten en gevoelens (RET en ACT).  Steeds met als hoofddoel een mogelijke burn-out te voorkomen, verkorten of verhelpen.

Burn-out coaching in drie fases: opladen, oplossen en oppakken

Eerste fase: opladen

Tijdens deze fase ligt de focus op het herstel van je fysieke en mentale conditie en je energiepeil.

We starten met een analyse van je stressklachten en stressbronnen. Je gaat op zoek naar je persoonlijke energievreters, energiegevers en je rustbronnen.  

Je leert stilaan beter omgaan met stress en emoties. Dit zorgt voor een duurzame ontwikkeling van je mentale vitaliteit en veerkracht.


Tweede fase: oplossen

​Je krijgt inzicht in je levensmissie en drijfveren, in je competenties en talenten. Je krijgt hierdoor meer zelfvertrouwen. Je leert prioriteiten stellen en je grenzen bewaken. Je versterkt je focus. Zo krijg je een grotere, persoonlijke effectiviteit en ervaar je tevredenheid.

Derde fase: oppakken

Sleutel hier is het toepassen van jouw persoonlijke oplossingen in je dagdagelijkse leven (werk en privé). Daarna reflecteren we over de aanpak: wat gaat goed, wat gaat minder goed en hoe kan je dit verhelpen? 

Als erkend Stress & Burn-out Coach (lid VESB) zet ik ook in op re-integratie. Zo is progressieve integratie van tewerkstelling mogelijks een belangrijk onderdeel van jouw proces. Daarnaast is er de terugvalpreventie, wat heb je nodig om de heropstart duurzaam te doen slagen? 

Vereniging van Erkende Stress-en Burn-out Coaches

Als actief lid van de Vereniging van Erkende Stress-en Burn-out Coaches blijf ik mij permanent bijscholen in nieuwe technieken en inzichten.  Naast leerrijke bijscholings- en studiedagen behoren ook regelmatige intervisie-momenten tot de activiteiten van deze vereniging. Als VESB-coach werk ik via de VESB gedragscode: https://www.vesb.eu/storage/app/media/documenten/gedragscode.pdf

IMG_3662_edited.jpg

Life Coaching

​Coaching is de begeleiding in een proces van verandering en ontwikkeling. Het is de weg van de huidige, lastige situatie naar een nieuwe, nagestreefde situatie. Er wordt met een open blik naar je geluisterd:  ondersteunend, positief en niet-oordelend. 


Via het stellen van de juiste vragen en door patronen, obstakels en tegenwerkende overtuigingen samen te analyseren krijg je betere inzichten in je actuele situatie. Belangrijk is zeker ook een antwoord te vinden op deze vragen: Welk doel heb je zelf voor ogen? Wat verwacht je van de toekomst? Waar wil je naartoe en hoe snel?


Bij coaching ligt de nadruk om je doel te bereiken op je eigen mogelijkheden (“Je kunt veel meer dan je denkt”). Met behulp van denkkaders, tools en via zelfreflectie krijg je een andere visie en kom je tot mogelijke oplossingen. Zodat je terug rust kan ervaren. Zodat je weer blij kan zijn.


​Via een actieplan doorloop je dit proces van verandering, op jouw tempo en wanneer jij er klaar voor bent. Jij zit aan het stuur. Elke stap voorwaarts is er één dichter bij je doel.

Zolang het nodig is, ben ik je klankbord en wegwijzer. Tot je de weg zelfstandig kan voortzetten, helemaal bewust van je eigen kunnen.


Op het einde van de rit zal je trots zijn op jezelf: jij bent immers diegene die de stappen zet !


COACHING: Services
bottom of page